"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

Rajini
Superb songs I love manasutho Excelent relief when ur alone.
Tuesday, 01 April 2014
Surya
very nice collection. Please also include jolapatalu for kids
Monday, 31 March 2014
Dr.Vanadeep
జయ నామ సంవత్సర ఊగాది శుభాకాంక్షలు!! మీకో కమ్మని షడ్రుచుల ఊగాది పాట... “... దేశ భాషలందు తె...
Monday, 31 March 2014
Redeem coupon 'MANASUTO' to get 10% OFF!*
*Discount on flowers, chocolates and sarees
ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team